Kamuoyu Duyurusu: 15.07.2020

Tüm insanların barış ve mutluluğunu hedefleyen, tamamen bağımsız yasal dernek yapılanmaları içinde çalışmalar yapan, Valilik ve Kaymakamlıkça her türlü denetime açık olan kurumumuz, kamuoyunda “Mason” sıfatının geneli kapsayan bir karşılık bulduğunu hatırlatarak bu açıklama kaleme alınmıştır.

Kurulduğumuzdan beri kesinlikle hiçbir şekilde derneğimizin, din ve politika konularında belirleyici bir davranış içinde bulunması ya da üyelerini böyle bir şekilde yönlendirmesi asla söz konusu değildir. Tüm üyelerimiz inanç ve politik düşüncelerini bireysel kimlikleriyle ve tam bir özgürlük içinde yaşayabilir, ancak bunları kesinlikle Masonluk ortamına taşıyamaz. Geleneklerimizin ve tüzüklerimizin gereği olarak, mason dernekleri din ve politika konularında kesinlikle taraf olmamış ve olmaları mümkün değildir.

Bazı yazılı basın ve sosyal medyada kurumumuz aleyhinde yapılan karalama ve iftiralara her zaman yasal zeminde resmi internet sitemiz üzerinden noter kanalıyla verdiğimiz yanıtlara rağmen, temelsiz, iftira ve düzmece yalanların sürdüğünü üzülerek izliyoruz. Bugüne kadar bu iftiraları sürdürenlerin iddialarını yasal olarak kanıtladıklarına da şahit olmadığımızı açıklarız.

Son zamanlarda sürekli artan ve kimi kişilerin kullandığı “masonik yapılanma” ifadesi ile bizi sürekli karalamaya yönelik iftiralar, bilgi eksikliğinden kaynak bulmakta ve hepimizi rencide etmektedir. Biz, T.C. Anayasası çerçevesinde, tamamen yasal dernek çatısı altında, tam bir açıklık ve şeffaflıkla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz ve Covid 19 salgını sebebiyle T.C. İçişleri Bakanlığı’nın yönergesi doğrultusunda çalışmalarımız tüm dernekler gibi bu süreç için askıya alınmıştır.

Üye listelerimizden çalışma kılavuzlarına, iç ve dış yazışmalarımızdan toplantı tutanaklarımıza kadar her etkinliğimiz resmen kayıt altındadır ve ülkemizin ve devletimizin yasalarına bağlılık kurumsal ya da bireysel her türlü çıkarın üstünde ve en önemli değerimizdir.

Kurumuzun asla gizli bir yapılanması yoktur; üye olmayanlara kapalı olan çalışmalarımız her zaman devlet denetimine açıktır. Kurumsal ilkeleri ve evrensel gelenekleri insan sevgisi temelli barış ülküsünde somutlaşan düşünsel çalışmalarımız, üyelerimizin bireysel gelişimine yöneliktir.

Özgür Masonlar Büyük Locası (Büyük Mason Mahfili Derneği) Cumhuriyetimizin temel ilkelerine, anayasamıza ve demokrasiye sonuna kadar bağlı, demokrasimize yapılacak her türlü darbe ve müdahaleye karşı ve her zaman devletimizin yanındadır.

Kamuoyuna Saygıyla duyururuz.                                     

Büyük Mason Mahfili Derneği
ÖZGÜR MASONLAR BÜYÜK LOCASI