Zorunlu Kamuoyu Açıklaması

Son günlerde ADNAN OKTAR adlı şahıs üzerinden kamuoyunda MASONLUK hakkında olumsuz algı yaratacak gerçek dışı haberler yayınlanmaktadır.

Özgür Masonlar Büyük Locası (Büyük Mason Mahfili Derneği) olarak ne geçmişte ne de günümüzde söz konusu kişiyle doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir şekilde ve herhangi bir gerekçeyle hiçbir ilişkide bulunmadığımız gibi, kendisinin de kurumlarımızda üyeliği asla söz konusu olmamıştır.

Büyük Mason Mahfili Derneği olarak Türkiye Cumhuriyeti yasaları gereğince kurulmuş olan bizler, T.C. Anayasasına, yasalarına ve devletimize bağlı saygın bir kurum olarak sürekli devletimizin denetimi altında olduğumuzu bildiririz.  Bizler, geleneklerimizin ve tüzüklerimizin gereği olarak, din ve siyaset ile uğraşmayız, ekonomi politikaları ile ilgilenmeyiz. Kuruluşumuzdan günümüze gizli veya yasadışı bir amacımız ve eylemimiz asla söz konusu olmamıştır.

ADNAN OKTAR adlı şahısa MASON niteliği verilmesi iddiası ve bu iddianın dayanağı olarak ortalıkta dolaşan yazılar/görüntüler ise, erdemler üzerine kurulmuş olan MASONLUK kurallarına tamamen aykırı olan ve ne olduğu belirsiz, evrensel MASONLUK bünyesinde hiçbir tanınırlığı, geçerliği, saygınlığı ve yeri olmayan birileri tarafından çıkar amaçlı olarak hazırlandığı ve verildiği anlaşılan bir tür tiyatro gösterisidir.

Kimi kişilerin yazılarında/söylemlerinde kullandığı “Masonik Yapılanma” ifadesi     büyük bir bilgi eksikliğinden kaynaklanmakta ve hepimizi rencide etmektedir. Farklı ülkelerde ve farklı zamanlarda, Masonluk adının gizli yapılanmalarla birlikte anılmasına neden olmuş değişik örgütlenmelerin yarattığı algıyla ve böylesi yapılanmalarla hiçbir surette ilgimiz ilişkimiz yoktur ve olması da mümkün değildir.

Bu bağlamda MASON niteliği ile söz konusu kişinin anılıyor olmasını şiddetle reddediyor, gerçeğin bilinmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamayı yapmayı zorunlu görüyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz. 

Özgür Masonlar Büyük Locası
Büyük Mason Mahfili Derneği

Not: Bu yazının tamamen ve/veya kısmen izinsiz kullanılması durumunda tüm yasal haklarımız saklıdır.