Kamuoyu Duyurusu 05.10.2016

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan BM Uluslararası Ceza Mahkemeleri yargıcı, emekli Büyükelçi Aydın Sefa Akay’ın derneğimizin üyesi olmadığı ve kendisiyle hiçbir şekilde ilişkimiz olmadığını duyururuz.

Her zaman tekrarladığımız üzere “Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik” ilkelerimiz ile kimden ve ne şekilde gelirse gelsin, demokrasiyi askıya alma amacı taşıyan darbe ve antidemokratik her tür baskılara yönelik girişimlere karşı olduğumuzu, demokratik parlamenter sistemimizi koruyarak anayasamızda belirtilen ilkelere, “ülkemizin bütünlüğüne” ve “Cumhuriyetimizin niteliklerine” her zaman bağlı kalacağımızı yineliyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz,
Büyük Mason Mahfili Derneği