KAMUOYUNA DUYURU

Kamuoyunda Özgür Masonlar Büyük Locası olarak bilinen Büyük Mason Mahfili Derneği, 1966 yılında T.C. Anayasası ve yasaları uyarınca kurulmuş bir dernek olup, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Ulusumuzun tüm değerlerine bağlı ve saygılıdır. İlgili Devlet Makamlarının bilgisi dâhilinde olan Resmi Tüzüğünde yazılı amaç ve ilkeleri doğrultusunda insanlığa yararlı olma amacı ile çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm faaliyetleri Devletin ilgili kurumlarının bilgisi ve denetimi altındadır.

Kurulduğu günden bugüne kadar gerek Türkiye’de gerekse uluslararası ölçekte hiçbir siyasi faaliyeti, hiçbir siyasi girişimi veya eylemi olmamış, doğrudan veya dolaylı olarak siyasetle uğraşmamış, siyasi tutum sergilememiş, hiçbir siyasi görüş açıklamamıştır. Siyasi parti, örgüt veya oluşumlar ile doğrudan veya dolaylı bağlantısı olmamıştır. Kaldı ki Masonluk kurumunun amaç, ilke ve kuralları gereği siyasetle ilgilenmesi mümkün de değildir.

Öte yandan elbette dernek üyeleri, her Türk vatandaşı gibi yasalar çerçevesinde bireysel siyaset yapabilir, aktif siyasete girebilir, siyasi görüşünü ve duruşunu özgürce sergileyebilir. Derneğimiz, üyelerinin Anayasal vatandaşlık haklarından olan siyasi yaşamlarına karışmaz, karışamaz. Dolayısıyla, üyelerinin özel alanlarını ilgilendiren siyasi faaliyetlerinin, Özgür Masonlar Büyük Locası’nın kurumsal yapısı ile bir ilgisi, ilişkisi veya bağı kesinlikle söz konusu değildir.

Ülkemizdeki diğer Mason derneklerinin de benzer şekilde faaliyet gösterdiğine inanıyor, bu inançla hepsine ve tüm üyelerine, kardeşçe ilişkilere uygun olarak, kapılarımızı ve gönüllerimizi her zaman açık tutuyoruz.

Zaman zaman çeşitli yayın organlarında Masonların siyasete müdahale ettiği, Mason Derneklerinin birbirleriyle çekişme içerisinde olduğu yönünde asılsız iddialar ve dayanaksız yorumlar görülmekte ise de kesinlikle böyle bir durum söz konusu değildir. Aksi yöndeki haber, yorum veya açıklamaları Özgür Masonlar Büyük Locası olarak şiddetle reddediyoruz.

Değerli Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

14.09.2023

ÖZGÜR MASONLAR BÜYÜK LOCASI