ombllogopngÖzgür Masonlar Büyük Locası üyelerine 23 Temmuz 2005 tarihinde yayınlanan bir bildiri, dünyada Masonluğun hangi farklı yolları izlediğini anlatıyordu. Kardeşlere bilgi sunmaya yönelik bu iç yazışmayı, olduğu gibi, kamuoyu ile paylaşmanın pek çok kuşkuyu gidereceğini ve bizim daha gerçekçi konumlandırılmamızı sağlayacağını umuyoruz. Farklı konulardaki bu tür bilgilenme yazılarını sıkça yazıyoruz ve üç bin dolayındaki kardeşimizle paylaşıyoruz. Yazıda geçen “obediyans” sözcüğünün “Mason Kuruluşu = Mason Derneği” anlamına geldiğini lütfen dikkate alınız. Aşağıdaki Bildiri’nin hiç bir obediyansı ima yoluyla da olsa eleştirmek amacını taşımadığını, her kuruluşa saygılı olduğumuzu ve sadece bilgi paylaşımını amaçladığımızı göz önünde bulunduracağınıza inanıyoruz.

. . . . . . . . . . . . . . . .

ÖZGÜR MASONLAR BÜYÜK LOCASI İÇ İLETİSİ

23 Temmuz 2005

Sevgili Kardeşlerim,

Dünyada Masonluk 5 farklı yolda ilerliyor:

1 ) Yardım işlerinde yoğunlaşan, büyük paralar toplayıp hayır işleri yapan ve fon yaratmak için parayla dereceler satan bir Masonluk anlayışı var. Bunu daha çok Amerika’da görüyoruz. Kınamak hakkımız değil ama bunun bizim Masonluk anlayışımızla ne ölçüde bağdaştığı konusunda açık kuşkularımız var. Para toplayıp hayır işi yapan pek çok kuruluş olduğunu biliyoruz. Para toplamayı öncelikli amaçların arasında görmeyi yadırgıyoruz. En azından, biz Masonluğu bu şekilde yorumlamıyoruz.

2 ) İngiltere Birleşik Büyük Locası odaklı ve masonluğu değişmez kurallar bütünü olarak algılayan bir başka anlayış var. İnanç zorunluluğuna dayalı, kadınları kabul etmeyen, eski geleneklerin öngördüğü uygulamaları dokunulmaz sayan, kısacası “geleneksel yapıya sıkı sıkıya bağlı” bir Masonluk. Türkiye’de de ağırlıklı olarak bulunan bu Masonluk anlayışını saygıyla karşılıyoruz; bu inançtaki kardeşlerimizi içten bir sevgiyle kucaklıyoruz ama biz, gelişim ve değişimden yanayız. Hiçbir mason üst yetkesi tanımıyoruz, hiçbir mason kuruluşuna hesap vermiyoruz, hele hele Masonluktan dışlama yetkisini, İngiltere Birleşik Büyük Locası başta olmak üzere hiç kimsede ve hiçbir mason kuruluşunda görmüyoruz.

3 ) İngiltere Birleşik Büyük Locası’nın uygulamalarından rahatsız olan bir grup İngiliz mason kardeşimiz, bir süre önce ayrılıp yeni bir mason kuruluşu oluşturdular: İngiltere Düzenli Büyük Locası. İngiltere Birleşik Büyük Locası’nın ilk işi de bu yeni oluşumu “düzensiz” ilan etmek oldu. Buradaki kara mizahı bir kenara koyalım, İngiltere Düzenli Büyük Locası’na ilk el uzatanların başında da Fransa Büyük Locası geldi. Aslında, İngiltere Birleşik Büyük Locası’nın tanımlamasıyla “düzensizler”, kendilerine verdikleri isimle de “Dogmatik Olmayan Masonlar” kesiminin önde gelen kuruluşlarından birinin Fransa Büyük Locası olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu büyük locanın önderliğinde 2000 yılında bir dayanışma örgütü kuruldu : “Avrupa Birleşik Büyük Locaları Konfederasyonu”. Özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde rejim değişiminden sonra yeni yeni güçlenmeye başlayan Masonluğun ilgi gösterdiği bu örgüt 11 Obediyanstan oluşuyordu. 5-8 Mayıs 2005 tarihlerinde Bükreş’te toplanan konfederasyonun koordinasyon komitesinde üye sayısının 13’e çıktığını görüyoruz: Fransa Büyük Locası, Geleneksel ve Simgesel (Fransız) Opera Büyük Locası, Sırbistan-Karadağ Büyük Locası, Kanarya Adaları Büyük Locası, Yunanistan Büyük Locası (Yunanistan’daki dört obediyanstan biri), Portekiz Ulusal Büyük Locası, Lübnan’dan üç büyük loca, İtalya Mason Büyük Locası, Bulgaristan Büyük Locası, Romanya Ulusal Büyük Locası ve İngiltere Düzenli Büyük Locası. Bu toplulukta bulunan locaların çoğuyla yakın kardeş ilişkilerimiz var. Özelikle Fransa Büyük Locası ile aramızda çok sıkı ve yapıcı bir iletişim olduğunu biliyorsunuz. Lübnanlı ve Romen kardeşlerimizle de çok yakın ilişkiler içindeyiz. Kardeşler olanak buldukça bize geliyorlar, bizim kardeşlerimiz de onlara gidiyorlar. Ancak, Masonluğu “Hıristiyan inancı penceresinden” görme eğilimi ağır basan birkaç obediyansın da yer aldığı bu toplulukta yer almamız konusundaki davetleri onları incitmeden geri çevirdiğimizi ve sadece yakın kardeş ilişkileri içinde kalmayı dilediğimizi sizlerle paylaşmak isterim.

4 ) Dogmatik Olmayan Masonlar kesiminde asıl birliktelik CLIPSAS bünyesinde oluşuyor. 1961’de “Strasbourg Çağrısına İmza Koyan ve Dogmatik Olmayan Mason Güçlerinin Bilgi ve İletişim Merkezi” adıyla kurularak kısaca CLIPSAS olarak tanınan bu örgütte dünyanın ileri gelen ülkelerinden 60’ı aşkın obediyans var. Katılma sürecindeki üyeler ve yeni başvurularla obediyans sayısı 80’i bulmak üzere. CLIPSAS’a “Dogmatik Olmayan Masonluğun Birleşmiş Milletleri” de deniyor. Hiçbir üst güç tanımayan, tüm mason kuruluşlarını eşdeğer ve eşit önemde sayan, ulusal duyarlılıklara saygılı ve evrensel gelişime açık bir kuruluş olan CLIPSAS’ın Birleşmiş Milletler çalışma komitelerinde gözlemci bulundurma önerisi, yakın tarihte resmen kabul gördü. CLIPSAS’ın 9 üyelik bir yönetim kurulu var. Şu andaki başkan Kongolu, eski başkan Fransız, üyeler Amerika, Brezilya, Guadalup Adaları, İtalya, İspanya ve Türkiye’den. Bildiğiniz gibi, 14 Mayıs 2005 tarihinden bu yana CLIPSAS Başkan Yardımcısı olarak görev üstlenmiş bulunuyorum.
Çoğu CLIPSAS üyesi olan mason obediyanslarının bir arada kurdukları çalışma ve buluşma grupları da var. Bunlardan en önemlisi Espace Maçonnique Européen. “Avrupa Mason Buluşması” adıyla anılıyor ve kısaca EME olarak biliniyor. Tüm Avrupalı masonların katılabildiği bu platform; Avrupa kimliği, Masonluğun katkıları ve Avrupa’da ulusların karşılıklı saygıyla el ele vermesi konularında mason kardeşlerin araştırma ve çalışmalarını değerlendirmekle kalmıyor, bir çeşit buluşma ve kardeşçe kucaklaşma ortamı da oluşturuyor.
EME 2005 toplantısı önümüzdeki sonbaharda İstanbul’da yapılacak. Biz Avrupa’ya ev sahipliği yapacağız. “Eski Avrupa Değerleri 21nci Yüzyıl İnsanını Mutlu Etmeye Yeterli mi?” konusunu hep beraber işleyeceğiz. Eski Avrupa değerlerinin yaygın ve yerel kültürlere saygılı bir açılımla, tüm insanların barış ve mutluluğu ülküsünden de ışık alarak, gelişmesi gerektiğini savunacağız. Bireysel bilgimizi paylaşarak zenginleştirecek, kurumsal onurumuzu ve saygınlığımızı bir kez daha kanıtlayacak ve ulusal kimliğimizin Avrupa kültürünün vazgeçilmez öğeleri arasında olduğunun anlaşılması için çaba göstereceğiz. Daha şimdiden Avusturyalı, Yunan, İspanyol, İtalyan, Belçikalı, Fransız, Hollandalı, Romen, Alman kardeşler katılacaklarını bildirdiler. Daha pek çok ülkeden kardeşler gelecek.
Bir diğer çalışma grubu da Akdeniz Masonları Buluşması. Geçen yıl İspanya’da Akdeniz kültüründe Türkiye’nin yerini anlattık. Gelecek yılın başlarında da Atina’da onur konuğu olacağız. Yunan kardeşlerimizle insan, komşu ve mason olarak çalışacağız.

5 ) Son olarak hiçbir kesimde olmayıp kendi başlarına masonca bir çalışmayı sürdürme arayışında bulunan obediyanslar var. Onların da bazılarıyla kardeşçe ilişkiler içindeyiz ve Mason niteliği kazanmış bulunmayı, aydınlanmış olmayı, “özgürlük-eşitlik-kardeşlik” üçlemesini benimsemeyi dostça ilişkiler kurmak ve kardeşçe kucaklaşmak için ilk neden olarak kabul ediyoruz.

Sevgili Kardeşlerim,
Masonluk yukarıda ayrıntılarıyla anlatmaya çalıştığım 5 değişik kolda ilerliyor. İlk ikisi dışında her yerde varız. Etkin ama başı dik ve onurlu olarak insanlık ailesi içinde saygın bir yere sahip olmayı öncelikli tutuyoruz. Özgür Türk Masonluğu’nun tüm dünyadaki mason obediyanslarıyla aynı ağırlıkta ve önemde olmakla yetinmeyip görev üstlenen öncü obediyans konumunu da benimsemesini gerekli buluyoruz. Ulusal duyarlılıklarımızı ve kültür zenginliklerimizi ilkelerimizden ödün vermeden tüm dünya ile paylaşmayı görev biliyoruz.

Bu uzun yazıyı, yarının tarihini düşünerek yazdım ve sizlerle paylaşmak istedim.
Yarın 24 Temmuz. Lozan Anlaşması’nın yıldönümü. Lozan’a anlam katan bireysel, kurumsal ve ulusal değerleri, Masonca boyutlarda yaşamımıza yansıtmakta olmanın mutluluğu içindeyiz!

Hepinizi kardeşçe sevgilerimle kucaklarım.

P.’. S.’. Büyük Üstat

. . . . . . . . . . . . . . . .

Yukarıdaki belgede adı geçen CLIPSAS nedir? Biz burada hangi kimlikle yer alıyoruz? Nasıl bu kuruluşun yönetiminde yer aldık? Bu ve benzeri soruları yanıtlamak için 22 Mayıs 2005 tarihli ve kardeşlerimizle paylaşılan bir bilgi notunu olduğu gibi dikkatlere sunmakta yarar görüyoruz:

. . . . . . . . . . . . . . . .

CLIPSAS NEDİR ?

CLIPSASLOGO_XDünya masonları arasındaki farklı düşünce ve yaklaşımlar, 1875 Lozan Konvanı’ndan başlayarak ayrışmalar ve gruplaşmalar doğurmuştur.

İngiltere’nin liderliğini yaptığı Anglosakson Masonluğu’nu benimseyen ve kısaca “Gelenekseller” diyeceğimiz kesimi oluşturan kardeşlerimiz, Masonca çalışma yöntemlerini kurumsal yapılanmanın ilk günlerindeki haliyle koruma özeni içinde olmuşlardır.

Her şeyin değişip geliştiğini ve yaşamın hızlı temposu içinde çağı yakalayamayan kurumların özgür ve öncü bir kimlik taşıyamayacaklarını savunanlar ise, evrimsel doğrultuda yenilenmeyi benimsemişler ve liberal kesimi oluşturmuşlardır. Bunlara da kısaca “Özgürler” diyebiliriz. Ülkemizde 1909’da kurulan Türkiye Büyük Doğusu, Özgür Masonlukla uyumlu bir yapılanmaya ve bunun doğrultusundaki ülke ve kuruluşlarla da yakın dış ilişkilere sahipti.

Dünyada özgür masonların ilk uluslararası örgütü 1907’de kurulan A.M.I.’dir. (Association Maçonnique Internationale) Bu örgütün tek amacı, tüm insanların barış ve mutluluğu ülküsüne yönelik arayışlarda masonların görüşlerini paylaşmaları ve insanlığa yeni öneriler sunulabilmesine öncü olmalarıydı. Birinci Dünya Savaşı süresince uykuya yatan ve sonrasında canlanıp uluslararası barışı sağlamaya yönelik görevler üstlenen bu kuruluşun aktif üyeleri arasında Türkiye Büyük Doğusu da yer almıştır.

Çeşitli olanakları değerlendirerek yabancı konukları ağırlayan Türkiye Büyük Doğusu’nun en önemli etkinliği A.M.I. 1932 yılı Genel Kurulu’nun İstanbul’da yapılmasıdır. Özgür Masonluk kesiminden 28 ülkenin mason kuruluşlarının yöneticileri ülkemize gelmişler ve basında bu olay geniş şekilde yer almıştır. A.M.I. Genel Kurulu’nda dünya barışının sağlanması ve ülkelerin uygarlık yolunda gelişebilmesi için içtenlikli görüş ve öneriler paylaşılmıştır. Toplantı sonunda, 28 ülke temsilcilerinin oybirliğiyle aldıkları karar uyarınca, Türkiye’de yaşanmakta olan değişim ve gelişim dikkate alınarak, Ulu Önder Atatürk’e bir kutlama ve saygı mesajı gönderilmiş, aynı gün memnuniyet bildiren resmi yanıtı alınmıştır.

İkinci Dünya Savaşı yıllarında çalışmalarına ara vermek zorunda kalan A.M.I. bir daha canlanamamıştır. Ancak, bu dayanışma ve görüş paylaşımı ortamının bıraktığı uluslararası boşluk kolay dolmamıştır. Her biri kendi kurumsal kimliğinde tam bağımsız olan liberal mason kuruluşları, insanlığın barış ve mutluluk içinde gelişimi için destek verecekleri ortak bir payda aramışlardır. Bu konuda 1945 sonrası başlatılan çalışmalar, Özgür Masonluk ya da Liberal Masonluk denilen kesimin “düşünce ve vicdan özgürlüğüne mutlak saygıda birleşmesi” sonucunu doğurmuştur.

1961 yılında, düşünce ve vicdan özgürlüğünü her şeyin üstünde tutarak evrimsel doğrultuda gelişimi benimseyen mason kuruluşlarının bir araya gelmesi için Strasbourg kentinde bir çağrı yapılmıştır. “Strasbourg Çağrısını İmzalayan Mason Kuruluşlarının Bilgi ve İletişim Merkezi” anlamına gelen Fransızca cümledeki sözcüklerin baş harflerinden oluşan CLIPSAS adı böylelikle doğmuştur.

Günümüzde, İngiltere Birleşik Büyük Locası liderliğindeki Anglosakson Masonluğu dışında en büyük ve güçlü uluslararası mason örgütü CLIPSAS’tır. Her türlü önyargıya, dogmaya ve düşünsel gelişimin önüne çıkan engellere karşı duran CLIPSAS anlayışında, din ve politika konuları masonların gündemlerinin dışında olmalıdır. Sadece kültürel, sosyal ve düşünsel konularda görüş paylaşarak tüm masonların ve tüm insanların bireysel yetkinleşmesine katkıda bulunabilmek amaçlanmalıdır. Herhangi bir dine bağımlı olmak ya da olmamak, herhangi bir siyasal inancı taşımak ya da dışında kalmak tamamen bireyin vicdan ve bilinç özgürlüğü sınırları içinde kabul edilmekte ve bu konulardaki her türlü dayatma “dogma” olarak ele alınmaktadır. Bu nedenle, CLIPSAS üyesi kuruluşların ortak niteliği “adogmatik”olmaları yani her türlü görüş ve inanç dayatmasına karşı çıkıp, vicdan özgürlüğünü evrimsel doğrultuda gelişimin temel gereği saymalarıdır.

CLIPSAS dünyada Özgür Masonluğun birleşmiş milletleri olarak anılmaktadır. Şu anda üye mason kuruluşlarının sayısı 60’ı aşmış olup, yeni üyelik talepleriyle birlikte çok kısa sürede 80’e ulaşması beklenmektedir. 7 kişilik bir yönetim kurulu olan CLIPSAS’ın yönetimsel toplantıları hep farklı ülkelerde yapılmaktadır. Bu toplantılarda üye mason kuruluşlarından gelen iletiler değerlendirilmekte, yeni üyelik talepleri incelenmekte, dünyada ve çeşitli ülkelerdeki sosyal ve kültürel gelişmelere ilişkin bilgi paylaşılmaktadır. CLIPSAS genel kurulu yılda bir kez ve farklı ülkelerde toplanmakta, tüm üye kuruluşların yetkililerinin katılımıyla dünyada barış ülküsüne katkı sağlayacak çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca her yıl bir konu belirlenmekte, üye kuruluşlar bir yıl boyunca bu konuda görüş ve öneri geliştirerek, yıllık çalışma toplantısında tebliğ sunmaktadırlar. CLIPSAS’ın en büyük yararı, tüm insanlığın barış ve mutluluk içinde kardeşçe yaşayabilmesi için içtenlikle çaba gösterenlerin, öncelikle kendi içlerinde sevgi ve saygıya dayalı bir karşılıklı anlayış ortamını geliştirmeye katkıda bulunmalarıdır. Tüm ülkelerdeki erkeklere özgü, kadınlara özgü ya da karma mason kuruluşlarının eşdeğer, eşit saygınlıkta ve önemde kabul edildiği CLIPSAS’ta “özgürlük, eşitlik ve kardeşlik” üçlemesini tam bir vicdan özgürlüğü anlayışı içinde yaşama geçirmek için özveriyle çalışılmaktadır.

Özgür Masonlar Büyük Locası, 1991 yılında CLIPSAS’a üye olmak için başvurmuştur. Saygın kurumsal yapımız, o günlerde 40 dolayındaki üye ülke tarafından olumlu karşılanmış ve onay alınmıştır. Daha sonra, o tarihlerde geçerli olan Dernekler Yasası uyarınca, yurt dışı yasal ilişki kurulması için 5.5.1992 tarihinde İstanbul Valiliği’ne resmen başvurulmuştur.

İstanbul Valiliği talebimizi İçişleri Bakanlığı’na 8.5.1992 tarihinde iletmiştir.

Bakanlar Kurulu bu başvurumuzu inceleyerek olumlu bulmuş, imzaya açmış ve 06.08.1992 tarihinde onaylamıştır. Başbakan ve bakanların imzalarıyla alınan karar, üst onaydan sonra İçişleri Bakanlığı’na tebliğ edilmiş ve derneğimize Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerekli yasal bildirim yapılmıştır.

CLIPSAS içinde çok saygın bir yeri olan Özgür Türk Masonluğu, 1996’daki 30. kuruluş yıldönümü törenleri esnasında CLIPSAS Yönetim Kurulu’na ev sahipliği yapmıştır. Yine aynı tarihte, Büyük Üstat Necip Arıduru’nun üçüncü görev dönemi öncesinde yapılan “Göreve

Getirilme Töreni” CLIPSAS başkan ve üyelerinin katılımıyla gerçekleşmiştir.

2001 yılında CLIPSAS Yıllık Genel Kurulu İstanbul’da yapılmış, “ayırımcılık” konusunun yetkinlikle işlendiği bu konvan, Masonluğumuza dünya çapında başarı ve onur getirmiştir.

Türk Masonluğu CLIPSAS bünyesinde çeşitli görevler üstlenmiş, tebliğler vermiş ve insanca gelişim arayışına destek verecek özverili çalışmalar yapmıştır. Günümüzde CLIPSAS’ın başkanlığını, Kongo Senatosu Milli Güvenlik Komisyonu Başkanı da olan Gabriel Nzambila üstlenmiştir. Yönetim kurulunda Türkiye, Brezilya, Guadalup Adaları, İspanya, İtalya, Amerika mason kurumlarından kardeşler yer almaktadır. Özgür Masonlar Büyük Locası Pek Saygıdeğer Büyük Üstadı Hüseyin Özgen, 14 Mayıs 2005 tarihinde Roma’da yapılan genel kurulda yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısı olarak seçilmiştir. Bu görevin insanlar arasında karşılıklı anlayış, hoşgörü ve sevginin yaygınlaşmasına sağlayacağı katkılar kadar, ulusal tanıtımımız için de büyük önem taşıdığına inanıyoruz.

. . . . . . . . . . . . . . . .

CLIPSAS’ın bu yıl Roma’da yapılan genel kurulunda, bizim de katkılarımızla şekillenen ve tüm üye kuruluşların oybirliğiyle kabul edilen bir bildiri yayımlandı. Roma Çağrısı adı verilen ve bizlere yükümlülüklerimizi bir kez daha hatırlatan bu bildiriyi olduğu gibi ilgilenenlerin dikkatine sunmanın sadece Türkiye’de Özgür Masonluğun değil, dünyada liberal yaklaşımın niteliği hakkında da açık bir fikir vereceğini umuyoruz. Bu çağrı tüm dünya masonlarına yönelikti ve daha mutlu bir dünya özleminde söylemlerin eylemlerle örtüşmesinin gereğini hatırlatıyordu.

. . . . . . . . . . . . . . . .

ROMA ÇAĞRISI’NA GİRİŞ

12-15 Mayıs 2005 tarihleri arasında Roma’da toplanan CLIPSAS üyesi mason kuruluşlarının yöneticileri, üzerinde hep birlikte çalıştıkları ve tam bir uzlaşı sağladıkları aşağıdaki metni oybirliği ile kabul ettiler. Roma Çağrısı’nın, daha aydınlık bir dünya için özveriyle görevler üstlenen tüm ülkelerdeki mason erkek ve kız kardeşlere yol gösterici olacağına inanıyoruz. Başta her kesimden masonlar olmak üzere, uygar bir dünyada barış ve mutlulukla kardeşçe yaşama düşünü gerçekleştirmeye çalışan tüm aydın insanların bu çağrıya kayıtsız kalmayacaklarına güveniyoruz. İnsanlığa sevgiyle el uzatan devletlerin, hükümetlerin, kamu kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve sorumluluk bilinci taşıyan tüm bireylerin daha iyi bir dünya için çaba göstermelerini gerekli görüyor; bütün varlığımızla insanlığın geleceğini oluşturmak için her birimize düşen uygar, aydın ve öncü olma sorumluğunu üstleniyoruz.

ROMA ÇAĞRISI
Strasbourg Çağrısı’ndan bu yana kırk yıl geçti. Dünyada çok büyük çalkantılar yaşandı. Avrupa büyük ölçüde birliğini sağladı ve birbirini izleyen savaşların verdiği rahatsızlıklardan uzaklaştı. Kıtanın doğusundaki politik değişimler, Avrupalılar arasındaki yakınlaşmayı pekiştirdi. Asya, bağımsızlığını elde etmeyi başardı ve yerel birliktelikler oluşturmaya koyuldu. Amerika ülkelerinde de benzer oluşumlar gözlemlendi. Avustralya aynı ülkenin bireyleri arasındaki eşitsizlik ve haksızlıkları sona erdirebilmek için izlemesi gereken çözüm yollarına daha fazla önem verdi. Afrika koloniyalizm ve beyazları üstün tutan ayırımcılıktan kurtulduktan sonra, gecikmiş bir ekonomi hamlesine başladı.

Dünyanın dört bir yanındaki mason kurumlarında yer alan kız ve erkek kardeşlerimizin gelişimsel çabalarından kaynak bulan olumlu etkinliklere sık sık rastlıyoruz. Bu etkinlikler erkek ve kadınların birbirini daha iyi anlamasına, ayırımcılık anlayışından uzak durulmasına, haksızlıklarla barış içinde savaşıma, olumlu reformları oluşturmaya ya da katkıda bulunmaya, kısacası insanlığı demokrasiye yani daha iyi bir dünyaya ulaştırmaya yönelik

Ancak, aynı zaman dilimi içinde her türlü kıyıcılık, hatta pek çok yerel savaş dünyaya acı çektirdi ve bazıları hala sürüyor. Her türlü fanatizm ve ayırımcılık, tüm dünyada tırmanışa geçti. Bugün bile, bir başka yüzyılın geçmişte kalmış dinsel zorlamaları yıkıcı etkilerini sürdürüyor. Pek çok ülkede bu acılar yaşanıyor. İnsanlar arasındaki sorunların çözümünde öncelikli yöntem olarak diyalog kurulması ve herkesin izlenebilecek tek gerçekçi yolun uzlaşı olduğu görüşünde birleşmesi giderek gecikiyor.

11 Eylül 2001’de, Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanmış olan gözü kara ve yıkıcı eylemde de görüldüğü gibi, fanatizmin yönlendirdiği davranışlar dünyaya acı veriyor ve insanlığı büyük bir çöküşün uçurumuna itiyor.

İşte bu nedenle, bizim dış ortamda üstlenmemiz gereken görev, son derece geniş kapsamlı ve insanlık için önemli olmalıdır!

14 MAYIS 2005 TARİHİNDE ROMA’DA, CLIPSAS’IN 44ncü GENEL KURULU İÇİN BİR ARAYA GELEN EGEMEN MASON KURULUŞLARI:

Aşağıdaki hususları dikkate alırlar :

Ortak hedefimiz: Barış için çalışılması, Demokrasi ve Laikliğin yaygınlaşması, gerçeğe ve gelişime ulaşılması; bunun için bilgisizliğin ortadan kaldırılması ve sosyal adalete dönük uygulamaların iyileştirilmesi olmalıdır.

Irkçılık, fanatizmin her çeşidi, ayırımcılık ve her yönüyle hoşgörüsüzlük dünya barışını ve huzurunu bozan ana nedenlerdir.

Kız ve erkek kardeşlerimizin içtenlikli çabalarının açılımları çok büyük sonuçlar doğurabilir.

Aşağıdaki hususları açıkça belirtirler :

Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlikten oluşan daha iyi bir dünyaya katkı sağlanabilmesi için yapılacak çalışmalarda içtenlikle yer almak ortak benimseyişleridir.

Kaba güce, dışlamalara, açlığa ve hastalıklara karşı durmak; İnsan Hakları’nın yaşama geçirilmesine katkıda bulunmak ve bu amaçla uluslararası toplumun bünyesinde uyumla çalışmak içten dilekleridir.

Niteliklerini belirleyen özelliklere kesin bir saygı içinde ve mutlak vicdan özgürlüğünü en önde tutarak, her birine özgü Masonca çalışma ortamının dışında da gerçek bir kardeşliği ve dayanışmayı yaşama geçirebilmek için, tüm diğer mason kuruluşlarını evrensel kardeşlik zincirine katılmaya çağırırlar.

– Çağrıya katılan ve oybirliğiyle onaylayan mason kuruluşlarının imzaları –