lale omblMasonluğun ne olduğuna ilişkin yorum ve yaklaşımlar çok farklı.

Masonluk gibi son derece köklü bir geçmişi bulunan ve genel olarak binlerce sayfalık yapıtlarda incelenebilen bir konuyu çok kolay okunacak, kısa, yalın ve özlü bir anlatımla sunabilmek, üstelik yaygın sorulara da yanıtlar aramak hiç kolay olmadı.

Ne kadar içten olursak olalım bize inanmayanlar bulunacaktı. İnandırmayı, etkilemeyi, yönlendirmeyi değil, olduğumuz gibi olmayı, sadece içtenliğimizi paylaşmayı istedik.

Ne kadar başarılı olduğumuza, bize hangi açıdan bakarsanız bakın, sizler karar vereceksiniz!

Bu çalışmada size sadece genel dünya görüşümüzü yansıttık. Bunu da, yaygın kanılardaki kuşkulara yanıt oluşturabilmek için aşağıdaki ana başlıklar altında özetledik.

-“Masonluk nasıl bir şeydir?,”
-“Masonluğun kısa tarihçesi,”
-“Masonluk ve dışa bağımlılık,”
-“Masonluk ve gizlilik,”
-“Masonluk ve din,”
-“Masonca bakışla insan ve insanlık.”

  • Türkiye’de Özgür Masonlar, bireysel evrimlerini sağlayacak düşünsel birikimlerle gelişmek ve insanlığın gelişimine katkıda bulunmak istiyorlar!
  • Türkiye’de Özgür Masonlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve bütünlüğüne bağlı, saygın ve katılımcı yurttaşlar olarak, Türk ulusunun gönenç ve esenliğini hedefliyorlar!
  • Türkiye’de Özgür Masonlar, Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz izleyicisi olarak söylemlerinin aydınlık, eylemlerinin uygar, yöntemlerinin bilimsel olmasını gözetiyorlar!
  • Daha mutlu yarınlar için, daha uygar ve tüm dünyada saygın bir ulusal duruş için atılan tüm adımlara içtenlikle katılıyorlar. Bireysel ve ulusal onuru insanca mutluluk arayışının doğal gereği sayıyor, tüm insanların barış ve mutluluk içinde gelişmesi ülküsünü temel hedefleri olarak benimsiyorlar!
  • Türkiye’de Özgür Masonlar, “yurtta barış, dünyada barış!” ilkesine sıkı sıkıya bağlı olarak hiçbir yayılmacı davranışı benimsemediklerini, bütün insanlar için eşitlik, kardeşlik ve özgürlük düşlediklerini açıkça belirtiyorlar!
  • Ve Türkiye’de Özgür Masonlar, tüm insanlara, tüm görüşlere, tüm inanışlara, canlı ve cansız doğaya ve evrensel bütünlüğe karşı duydukları ve gösterdikleri saygının bir ölçüde de olsa kendilerine de gösterilmesini bekliyorlar!

Bizler birbirimize “kardeş” deriz. Ama bu tüm insanları kardeş saymamıza ve içtenlikle benimsememize engel değildir.

Bu yaklaşım ışığında ve en geniş anlamda, kardeşçe sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.