12Kurucularımız

Türkiye’de ulusal masonluğun kurumsal kimlik kazanması, 1909 yılında mümkün olabilmiştir. Masonlukta Geleneksel (muhafazakar) ve Gelişimsel (ilerici) ayırımları daha o zamandan vardı. Anglosakson Masonluğu da denilen muhafazakar kanadın ilgi göstermediği Türk Masonluğu, ilerici kesimde yer almış, hatta 1932 yılında Gelişimsel Mason Kuruluşları Uluslararası Kongresi’ne ev sahipliği yapmıştı. İlk günden başlayarak Fransa, Belçika ve Avrupa kıtası ülkeleri mason kuruluşlarıyla aynı doğrultuda çalışmalar yapan Türkiye Büyük Doğusu, İkinci Dünya Savaşı sonrasının moda akımları ve sosyopolitik rüzgarları uzantısında kendisine yeni bir kimlik arayarak, Anglosakson Masonluğu içinde yeniden yapılanma kararı aldı.

Bu kimlik değişiminin yarattığı iç tartışmalar, kardeşler arasında bazı çözülmelere ve karşıtlıklara neden oldu. Çeşitli görüş farklılıklarının görüldüğü bu ortamda, bir politikacıya gerçek dışı bir belge verilmiş olması, erdemleri önde tutan bazı kardeşlerce büyük tepkiyle karşılandı.Hele bu belgeyi imzalamış olan mason yöneticisi, bir oldu bitti ile, büyük üstatlığa gelince, bazı kardeşler “masonluk bir düzen ve erdem topluluğudur ve politikaya bulaşmamalıdır ” diyerek yollarını ayırdılar.

Bu kardeşler kendi aralarında localar kurdular, biraraya gelip bir genel kurul oluşturdular ve temellerini saygınlık üstüne yapılandırdıkları yeni bir büyük locanın kurucuları oldular. Aşağıda onların içten duruşunu belgeleyen kuruluş tutanağını ve her biri tarihte yerini alan bu kardeşlerin kimliklerini bulacaksınız:

 

01 no.lu Feza Muhterem Mahfili   13 Mayıs 1966
Üstadı Muhterem
Birinci Nazır
İkinci Nazır
Hat:.
Kat:.
Haz:. Em:.
Has:. Em:.
Birinci Muhkk:.
Teşr:.
D:. Muh:.
Mustafa Sakarya
Z.Rıza Şahinoğlu
Özcan Onat
Mahmut Yalay
Kemal Umur
Mehmet Gürsel
Orhan Eğinlioğlu
Muvaffak İyimen
Selahattin Kütükbaşı
Ahmet Akdamar
02 no.lu Namık Kemal Muhterem Mahfili   21 Mayıs 1966
Nuri Rüstem Kurucu Üs:. Muh:.
Hayri Çakaloz
Şevket Beşe
Kemal S.Aysay
Fahri Nişli
Kemal Soydan
Turgut Birecikli
Hayrettin Öngünşen
03 no.lu Helikon Muhterem Mahfili 07 Mayıs 1966
Üstadı Muhterem
Birinci Nazır
İkinci Nazır
Hatip
Katip
Hazine Emini
Hasenat Emini
Muhakkik
Teşrifatçı
Teşrifatçı Muavini
Muhakkik Muavini
Dahili Muhafız
Muammer Yenerman
Necip Alsan
Vedat Yeğinsü
Zare Magar
Mehmet Ülger
Baha Çalt
Bünyamin Sobran
Ercüment Tarcan
Turgut Övünç
Sadi Çalık
Kadri Duna
Hasan Cafer Ergin
04 No.lu Ar Muhterem Mahfili  18 Mayıs 1966
Kurucular
Ali Galip Taş
Edip Kantemir
Tuğyan Asaf Atatür
Fikret Kandemir
Zeka Başaran
İbrahim Bilginer
Nejat İkiz
Vedat Zeren
Halis Göymen
1966 – 1967 Görevliler
Üs:. Muh:.
Birinci Nazır
İkinci Nazır
Yas:. Söz:.
Sek:.
Haz:. Üst:.
Yar:. Üst:.
Sor:.
Tör:. Üst:.
İç Kor:.
Sancaktar
Mühürdar
Şöl:. Gör:.
Avni Teoman
Fuat Altınok
Ekrem Tetik
Fikret Erkman
Mecdi Devrim
Arif Hikmet Holtay
Osman Köknel
Faruk Ertekin
Raşit Dalmak
Zeka Başaran
Fikret Kandemir
Nejat İkiz
Tuğyan Asaf Atatür
Fikret Erkman
İbrahim Bilginer
Faruk Ertekin
Ender Beller
Dündar Zaim
Arif Hikmet Holtay
Lütfi Banat
Fikret Erkman
Osman Köknel
05 no.lu Nar Muhterem Mahfili  24 Mayıs 1966
Muhiddin Osman Omay
Necmeddin Mahir Sılan
Hüsameddin Sunol
Tahsin Hamdi Yazıcıgil
Lutfi Nazım Dorman
Cemal Kıpçak
Enver Şazi Sirel
Hamit Ören
Hikmet Feridun Arda
İhsan Mizanoğlu
Hasip Yıldırım
Halit Babacan
Serkis Torosyan
Said Turan (İstifa etmiş)
Şükrü İmre
Hayri Meriç
06 no.lu Özgür Muhterem Mahfili  18 Mayıs 1966
Üstadı Muhterem
Birinci Nazır
İkinci Nazır
Hatip
Katip
Hazine Emini
Hasenat Emini
Muhakkik
Teşrifatçı
Dahili Muhafız
Ethem Fikriğ
Ali Ülgezen
Muvaffak Özbudun
Cevat Taluy
Şefik Keskin
Nuri Sargınlı
Muhsin Türen
Burhan Haker
Samim Kar (vekaleten)
Mesrur Kip
07 no.lu Murat Muhterem Mahfili  31 Mayıs 1966
Üstadı Muhterem
Birinci Nazır
İkinci Nazır
Hatip
Katip
Hazine Emini
Hasenat Emini
Muhakkik
Teşrifatçı
Dahili Muhafız
Osman Edip Seydi
Abdullah Arif Atasagun
Halit Şevki Akyüz
Jak Eseyan
Feridun Sevil
Abdurrahman Yazgan
Binay Yavuz Kermen
Şaban Besen
Rene Modiano
Mustafa Necip Emre