Ö.M.B.L. Hakkında

Masonluk; tarihçesi, amaçları, ilkeleri, örgütlenmesi, çalışma yöntemi ve her biri "Mason" olarak anılan üyelerinin tümüyle bir bütündür. Hem bir kurum hem bir topluluk hem bir sistem hem bir dünya görüşü hem de bir yaşam biçimidir.

Biz evrensel, hümanist, özgürlükçü, barışçı, çağcıl ve evrimsel bir Masonluk anlayışını benimsiyoruz. Tüm insanların ve toplumların barış ve mutluluk ortamı olacak bir “insanlık ideali”nin gerçekleştirilmesi için çalışmayı amaçlayan, üyelerinin de bu amaç doğrultusunda yetişmelerini ve bireysel çabalarını birleştirmelerini öngören tüm Mason obediyanslarını, evrensel Masonluğun gerçek ve düzenli kuruluşları olarak tanıyoruz. Hepsine ve tüm üyelerine, kapılarımızı ve gönüllerimizi her zaman açık tutuyoruz.

Hangi ırktan, hangi soydan, hangi dinden ve inançtan, hangi ulus ya da toplumdan olursa olsun; tüm insanların, birbirlerini anlayış ve toleransla karşılayabildikleri sürece kardeşçe kucaklayabileceklerini, birbirlerine sevgi ve saygıyla bağlanabileceklerini, el ele ve omuz omuza birlikte çalışabileceklerini benimsiyor; tüm bunların dinsel ve ulusal duyguları zedelemeyeceğini, hatta hiç etkilemeyeceğini savunuyoruz.

Büyük Mason Mahfili Derneği yasal bir topluluktur. Türkiye'de faaliyet gösteren her dernek gibi, derneğimiz devletimizin denetimi altındadır. Büyük Mason Mahfili Derneğimiz hiçbir yabancı Mason derneğine bağlı olmayan, herhangi bir Mason Locasının yörüngesinde çalışmayan, kesinlikle özgür, egemen ve bağımsız bir Büyük Locadır.

Büyük Mason Mahfili Derneği

ÖMBL 50. Yıl